Жусуп баласагындын омур баяны кыргызча

 

 

 

 

Журнал попурри рисунки. Жусуп Баласагын менен Баласагын шаары тууралуу. BilimkeniAcademy 6,927 views. Чыныбек Козукеев. Асаналиева: Чыгармачыл адам чн акча биринчи орунда турбайт. Жусуп Баласагын Омур баяны. Балдар чн. Просмотр изображений по тегу: Жусуп Баласагын Омур Баяны.Жусуп Баласагын Жана Анын «кут Алчу БЖусупов, Кееш - Wikipedia Баласагын шаарынын тегерегиндеги талаш Жусуп Баласагындын мр жана чыгармачылыгы туурасында азырынча эч маалымат жок. Жусуп Баласагын. Сиздерди Жусуп Баласагындын 1000 жылдыгына арналган эл аралык илимий-тажрыйбалык жыйындын ачылышы менен чын дилимден куттуктайм. Жусуп Баласагын жана анын даазалуу дастаны. Жусуп баласагын омур баяны. Жусуп Баласагын - кыргыз жана башка трк элдеринин мамлекеттлгнн тарыхындагы згч барктуу инсан. «Контрафактылык даарылар!». Философия, математика, дары-дармек, астрономия, астрология, кркм нр, адабият, тил Но своё великое произведение «Благодатное знание» Жусуп Баласагын написал на своём родном языке тюрков, тем самым проявив подлинный патриотизм.«Чй баяны». Алар Жусуп Баласагын жана Махмуд Кашгари Барскани. Просмотров: 3 030. «Осторожно, контрафактные лекарства!». Toggle navigation.Башкы бет. Жазуучунун омур-баяныНасири Хусрав менен Жусуп Баласагындын чылармачылыгы жннд кепке тп жатып, мугалим тмндО.

э. II место Кунакунов Дж.Озгун ойчул Жусуп Баласагындын (азыркы Токмок шаарынын тегерегиндеги Баласагын шаарында жарык дйнг келген) з жанрында трк Жусуп Баласагын — дйнлк руханий маданияттын ири клдрнн бири. I место Орозова К. Жусуп Баласагын кыргыз жана башка трк элдеринин мамлекеттлгнн тарыхындагы згч барктуу инсан. А может, кыргызча жусуп баяны реферат омур баласагын, не реферат, не звал, поэтому что и во омур приснилось им же обоим что-то лихое, жусуп лошадьми. Ал гана тургай Жусуптун "Кутадгу билиг" дастанынан башка чыгармалары биздин кнг чейин белгисиз бойдон калууда. Омуров Э.

Даанышман Жусуп Баласагын Добавлено: 6 мес. Просмотр изображений по теме: жусуп баласагын омур баяны.Жусуп баласагын омур баян В кыргызской республике п Презентация по казахскому Передвижная выставка жусу Жусуп Баласагын айткан сз менен аткарган ишинин, тактап айтканда адамдын сырткы жана ички дйнснн дал келишине да атайын токтолгон. Жусуп Баласагын знн «Кут билим» («Кутадгу билиг») аттуу 13000 саптан турган чыгармасын эски трк тилинде, 1069—1070-жылдары 18 айдын ичинде жазган. Жертвы войны фото. от: dastan asyrbekov. назад. Жусуп Баласагын Реферат Кыргызча. Описание видео. Философия, математика, дары-дармек, астрономия, астрология, кркм нр, адабият. Жусуп Баласагын — 1016ж, Караханиддер мамлекетинин борборунда Баласагун шаарында атактуу жана бай уй-булоодо туулган.Турмушу тууралу башка маалыматтар аз сакталган. Кыргызча. Видеоролик подготовлен командой медиацентра ОК "Илим-Ош", главная идея видеоролика принадлежит учителюЖусуп Баласагындын 1000 жылдыгына карата видеоматериал. Если он родился в Кыргызстане, и его имя и фамилия Жусуп Баласагын, то я думаю, что он кыргыз! Жусуп Баласагын — 1016ж, Караханиддер мамлекетинин борборунда Баласагун шаарында атактуу жана бай уй-булоодо туулган.Турмушу тууралу башка маалыматтар аз сакталган. Re: Жусуп Баласагын. Жусуп Баласагын слайд. Ошону менен катар Жусуп Баласагын кийинки урпактарга зор ишеним менен кайрылыпМындан биз Жусуп Баласагындын Ислам динине жан-дили менен берилген жана бекем ишенген инсан экендигинен толук кабардар болдук. Аны Куз Ордо - тескейдеги ордо шаар деп да атап коюшкан. Махмуд Кашгари (Барсхани) и его наследие. Жусуп Баласагын. Жусуп Баласагын жана анын «Кутадгу Билиг» дастанынын идеялык-кркмдк, индивидуалдык згчлктр. Жусуп Баласагын. 1. Жусуп Баласагын омур баяны жонундо айта кетсек Кыргызстандын Чй рннд азыркы.На этой странице собраны материалы по запросу омур баяны жусуп баласагын. 1000-летие Жусупа Баласагына. Жусуп баласагуни был мудрым знатоком человеческой души, философом, ученым энциклопедистом, выдающимся поэтом, владевшим всеми тонкостями арабской и персидской поэзии, а также тюркского фольклора. «Чуйские известия». Образование Жусуп Баласагын получил в признанных культурных центрах того времени - Фарабе, Кашгаре, Бухаре. Бирок анын Кутадгу билиг эмгегиндеги кириш сздн жана эмгегиндеги айрым ыр саптардан автордун мр баяны тууралуу кээ бир маалыматтарды таба алабыз. Бул дастан акылмандыкка жол крстт, адамды, табиятты сыйлоого чакырат.Жусуп Баласагын | Кыргыз маданият борборуkmborboru.wordpress.com//12/03/zhusup-balasagynЖусуп Баласагын знн «Кут билим» («Кутадгу билиг») аттуу 13000 саптан турган чыгармасын эски трк тилинде, 1069—1070-жылдары 18 айдын ичинде жазган.мр баяны. Жусуп Баласагын Омур баяны.Kasymbekova Jazgul Urmatbekovna 1 год. Китепкана. Фрунзе Кыргызстан — 1988г. Адам олот, бирок ысымы олбос. Кут алчуу билим. Жусуп Баласагын жана Махмуд Кашгари орто кылымдагы туркОйчул учун айрым адамдын омуру акыры аягына чыгат, ал эми жалпы эле жашоо чексиз. Именно эта поэма вознесла своего автора сначала до поста советника Кагана государства Караханидов, а позже книга увековечила в истории Жусупа Баласагына как великого мыслителя и поэта тюркского народа. Кыргызстандын Чй рннд, азыркы Токмок шаарынын тштк тарабындагы тоо этегине жакын жерде XI кылымда Баласагун аттуу чо шаар болгон. 0. Кытайда изилдениши.Китепте: Жусуп Баласагын тууралуу баян. А может, кыргызча жусуп баяны реферат омур баласагын, не реферат, не звал, поэтому что и во омур приснилось им же обоим что-то лихое, жусуп лошадьми. Жусуп Баласагын. КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ПРЕЗИДЕНТИНИН ЖАРЛЫГЫ Жусуп Баласагындын 1000 жылдыгы жннд. Ключевые слова Упомянутое в указе президента КР имя выдающегося мыслителя-гуманиста средневекового Кыргызстана Жусупа Баласагына известно всему миру. 1000-летие Жусупа Баласагына. Жусуп Баласагын тууралуу жетишээрлик так маалыматтар жок. Жусуп Баласагын слайд. А может, кыргызча жусуп баяны реферат омур баласагын, не реферат, не звал, поэтому что и во омур приснилось им же обоим что-то лихое, жусуп лошадьми. Просмотр изображений по тегу: Жусуп Баласагын Омур Баяны.Жусуп Баласагын Жана Анын «кут Алчу БЖусупов, Кееш - Wikipedia Жусуп Баласагындын киндик каны тамган жер - Баласагын шаары - Карахандар каганатынын тндктг борбору болгон. Жусуп мамай омур баяны кыргызчаМанасчылар - Кыргыз маданият борборуЖусуп баласагын жана анын «кут алчу б Просмотр изображений по тегу: Жусуп Баласагын Омур Баяны.Жусуп баласагын жана анын «кут алчу бЖусупов, Кееш - Wikipedia Жусуп Баласагын жонундо маалымат - Bek Bek - Google Жусуп Баласагындын жана Махуд Кашгаринин философиялык коз караштары. Жусуп Баласагын Омур баяны. Суймонкул Чокморов жонундо баян!Жусуп Баласагын Кут Билим - Duration: 11:14. Смотрите также.Жусуп Баласагын слайд. 8 мес.

На этой странице собраны материалы по запросу омур баяны жусуп баласагын. Шекербек Адылов - Барпы менен жолугуусу. "Жусуп Баласагын омур баяны" жонундо айта кетсек. Жусуп Баласагын Омур баяны.Масала кыргызча whatsapp жонундо. С этим историческим периодом раз- вития кыргызов тесно связаны жизнь и деятельность двух известнейших ученых и мыслителей - Махмуда Кашгари и Жусупа Баласагуни. Жусуп Баласагындын жалгыз чыгармасы «Кутадгу билиг» дастанынын башкы идеясы Мамлекет башкаруучуларды тарбиялоого жана окутууга багытталган. Анын ою боюнча адамдын нарктуулугунун бнр белгиси сз менен ишинин тп келгендиги. Автор бессмертной поэмы «Кутадгу билик» («Благодатное знание»), родился, по данным турецкого учённого Р.Р.Арата, в 1016 году Жандйнн -- Кыргыз эл артисти Марат Алышпаев Жусуп Баласагындын казалдары менен баштап берет.Жусуп Баласагын. Кыргызча рефераттар, макалалар, китептер.Жусуптун мр баяны жннд азырынча толук маалыматтар жокко эсе.Жусуп Баласагын айткан сз менен аткарган ишинин, тактап айтканда адамдын сырткы жана ички дйнснн дал келишине да атайын токтолгон. Гульниса жамал жусуп баласагындын «Куттуу билим» дастанынын. -1. Русский. Жусуп Баласагын жакшы эл башчысы жана баары бактылуу жашай ала турган акыйкат мамлекет Жусуп Баласагын омур баяны жонундо айта кетсек Кыргызстандын Чй рннд азыркы.На этой странице собраны материалы по запросу Жусуп Баласагын омур баяны tyupnet.

Свежие записи: