Егемендік декларациясы

 

 

 

 

Жеке пиясын сатау | азастан Энциклопедиясы туралы | Жауапкершлктен бас тарту. 1980-1990 жылдардаы КСРО дадарысы жне оны себептер. "аза КСР-н мемлекеттк егемендг туралы декларациясы" азастанны туелсздгн бектуге жасалан алашы адам болды. Мемлекеттк егемендк туралы декларация - 1990 ж. Основная словарная статья 1990 жылы 25 азан азастан Республикасыны Егемендк Декларациясын абылдау кн. 25 азанда аза КСР Жоары Кеесн аулысы бойынша абылданан тарихи жат. азастан егемендк туралы декларация жариялаан 1990 жылы ССССР рамында болан балты елдер здерн ода рамынан шыатындарын млмдеген болатын. Т уелсз елд болаша ы дарынды рпа та Сздер здерзд: Дарынды Шыармашыл Блмд Жан-жаты Дара тла екендерзд крсеттздер. Егемендк (1991-жыла дейнг дни ахуалымыз) Арда Назаров 2017 Сарыааш аласында. Декларация туралы Украинаны Мемлекеттк Егемендк.Тарихи Украина мемлекеттк егемендг туралы Декларация ол шк жне сырты саясатыны негзг баыттарын анытады Егемендк туралы декларация 1990ж. " аза КСР-н мемлекеттк егемендг туралы декларациясы" азастанны туелсздгн бектуге жасалан алашы адам болды. Елмз шн осынау лы мерейтойды мерекелеу Find out why. Ол азастанды зндк кзарасы бар жеке АСТАНА. азАпарат - Аымдаы жылы бз азастан Республикасы Туелсздгн 25 жылды мерейтойын кенен атап тетн боламыз.

Жарайсыдар! Сонымен Мемлекеттк егемендк Декларациясы - егемендкт блдретн р млмдеме амбиция ана емес, шын мннде зады кшке ие маызды жат болды.. 1990 жылы Егемендк Декларациясы туралы деректер.Егемендк (1991-жыла дейнг дни ахуалымыз) Арда Назаров 2017 Сарыааш аласында - Duration: 2:10. Оны бастамасы ретнде, рине, Егемендк декларациясын айтуа болады.Декларацияны ызу пкрталаса тсп, заа созылуына да лтты мселе себепкер болды. Адамс растырып жазан туелсздк Декларациясы бкл лемге жаа егемен мемлекетт келгенн паш етт.(«аза ССР-н мемлекеттк егемендг туралы декларация»). 1990 жылды азан айында азастан зн:Егемендк туралы Декларациясын абылдады. Егемендк (1991-жыла дейнг дни ахуалымыз) Арда Назаров 2017 Сарыааш аласында. Ел егемендгне атысты маызды жат абылдананша Currently viewing archives from егемендк туралы декларация.стаздара арналан танымды-дстемелк сайт Posts Tagged "егемендк туралы декларация". 25- азандаы аза кср-н туелсздг туралы жат Школьные знания.com это сервис в котором пользователи бесплатно помогают друг другу с учебой, обмениваются знаниями, опытом и взглядами. Close. Декларация Одаты шарт жасау, азастан Республикасыны жаа Конституциясын, егеменд мемлекет ретнде Республиканы статусын жзеге асыратын за актлерн зрлеуBlog Archive » Егемендк декларациясы алай абылданды?www.sharayna.kz/16586Мемлекеттк егемендк Декларациясы егемендкт блдретн млмдеме емес, шын мннде, зады кшке ие маызды жат болатын. 1989 жылды знде-а, КСРО-ны конфедерация аидалары негзнде згертуд наты крнстер байалды.

25 азанда аза КСР Жоары Кеесн аулысы бойынша абылданан Ищанов Егемендк туралы декларация ел дербестгн е алашы жаты / . Подробнее Егемендк декларациясы жобасымен халы та танысып, ел одан тегс ладар болатын.

Мемлекеттк егемендк туралы декларация 1990 жылы азанда оамдаы жадай барынша шиеленстрд. Бдан тура 16 жыл брын - 1990 жылды 25 азаны кн Жоары Кеес аза Кеестк Социалистк Республикасыны Ме Сонымен, Мемлекеттк егемендк Декларациясы егемендкт блдретн р млмдеме амбиция ана емес, шын мннде, зады кшке ие маызды жат. аза кср н мемлекеттк егемендг туралы Декларация.аза зиялылары «егемендк алдымен тлге берлсн» деген сыныс тастады.Филология ылымдарыны докторлары Бабаш Мемлекеттк егемендк туралы декларация - 1990 ж. Мемлекеттк егемендк туралы Декларация жне оны тарихи маызы. На Студопедии вы можете прочитать про: Егемендк туралы диклорациясы. азастан Энциклопедиясы жобасынан алынан млмет. Мемлекеттк егемендк туралы декларация - 1990 ж. 1990 жылы жиырма беснш азанда сол кездег аза КСР Жоары Кеесн депутаттары бзд дербестгмзд негзн 17. Желтосан 24, 2015 228.араалпастанны мемлекеттк егемендг туралы декларация абылдаанына биыл тура 25 жыл толды. Кнтзбеде ерекше дата болмаанымен р аза шн мн ерекше мереке. Елiмiздi «Егемендiк туралы» Декларациясы жариялананына да аттай жиырма бiр жыл толайын азастан Республикасыны Мемлекеттiк егемендiгi туралы декларация жнiнде. Елеусз алан егемендк мерекес. Осы жерде ерекше атап терлк жайт, егемендк декларациясы абылдананнан кейн арада бр жыл ткенде, 1991 жылы 16 желтосанда "азастан Республикасыны мемлекеттк Егемендк туралы декларация ел дербестгн е алашы жаты. егемендк туралы декларация. Сонымен, Мемлекеттк егемендк Декларациясы егемендкт блдретн р млмдеме амбиция ана емес, шын мннде, зады кшке ие маызды жат. 1985 жылы жарияланан жариялы халытар арасында з тарихына, з Бгн азастан Республикасыны егемендк алан кн. Мемлекеттк егемендк Тмендег тлаларды айсысы Парламент Палаталарыны кез -келген отырыстарына атысуа жне сз сейлеуге ыы бар[]Президент, Премьер-Министр Мемлекеттк егемендк туралы Декларация жне оны тарихи маызы. Декларацияда аза КСР-н мемлекеттк егемендг жарияланып, елд саяси-ыты туелсздгн бадарламасы баяндалды. Бгн, 25 азан азастанны Мемлекеттк егемендг туралы декларация абылданан кн. Дерек кз «азрг азастан тарихы» Алматы «Раритет» 1990 жылды 25-азанында аза КСР Жоары кеесн аулысы бойынша мемлекеттк егемендк туралы декларация абылданды. Ищанов//Егемен азастан. Аскерхан Аманкелди 5 years ago. "Мемлекеттк егемендк туралы" Декларация ай жылы абылданды?25 азан 1990 жыл. азКср-д мемлекеттк егемендк туралы декларациясы.Мемлекеттк егемендк туралы декларация - 1990ж. Егемендк - Возможность бесплатно смотреть и скачать сотни тысяч Видео Роликов: Клипы Приколы Драки Аварии Спорт Comedy Трейлеры и многие другие бесплатные Видео. Казахско-русский словарь егемендк туралы декларация. 1990 жылы 25 азан кн 18 аза Советтiк Социалистiк Республикасыны Жоары Советi аулы етедi: азастан Республикасыны Мемлекеттiк егемендiгi туралы декларация абылдансын. аза ССР Жоары Советн 1990 жылы 25 азандаы аулысы. азастанны туелсздгне Алматы аласындаы 1986 жылы желтосанды оиалар алашы негзн жасады. 25 азанда аза КСР Жоары Кеесн аулысы бойынша абылданан тарихи жат. 1980-1990 жылдардаы КСРО дадарысы жне оны себептер. Ср-н мемлекеттк егемендгн жариялау азастан шн з дамуыны жолын дербес анытау ммкндгн ашан тыш акт болды.

Свежие записи: